събота, 25 октомври 2014 г.

.

Твърде дълго търсила разумни форми на живот.
Без изглед за успех.
Преговаряла стари дати,
потъмнели от архивирането
в нищожното количество време,
което осезателно намалявало.
Спускала се по отвесите
и по скучни хоризонтали.
Тогава я срещнах.
 - От студеното ме болят зъбите –
каза ми.
После добави с известна досада:

 - Отивам да търся разумни форми на смърт.

Няма коментари:

Публикуване на коментар