събота, 1 декември 2012 г.

Смъртта на автора

....: от лингвистична гледна точка Авторът не е нищо повече от този, който пише, също тъй както аз е този, който казва аз: езикът допуска "подлог", а не "личност" и този "подлог", празен извън самия акт на изказването, който го дефинира, е достатъчен да "удържа" езика, тоест да го изчерпва.

Ролан Барт "Смъртта на автора"

Няма коментари:

Публикуване на коментар