петък, 6 февруари 2015 г.

.

Измествам се под ъгъл от 45 градуса
спрямо оста на всичко.
Метастаза е това,
което се случва
под повърхността на нещата,
докато никой не ги наблюдава.
В тях расте, подобно на лишей,
ускорението на времето.
Коленете ми пукат от усилието
да държа тялото си така.
А вадичките на сгъвките

са само индикация за провал.